Search Search button
My OrdersQtePrice
Cart   Proceed to checkout

Kawasaki Reed Set 650 Non-X2

Ensemble Kawasaki Roseau 650 Non-X2

Jet-Ski Starter & Fuel System - Reed Sets - Kawasaki Reed Set 650 Non-X2

66 $CAD
SKU: TM-45-203-10 K Category:

Product Description

OEM#: 12022-1001

 Applications:

 • 1987 Kawasaki 650 SX Reed Set
 • 1988 Kawasaki 650 SX Reed Set
 • 1989 Kawasaki 650 SX Reed Set
 • 1989 Kawasaki Jetmate Reed Set
 • 1989 Kawasaki TS Reed Set
 • 1990 Kawasaki 650 SX Reed Set
 • 1990 Kawasaki Jetmate Reed Set
 • 1990 Kawasaki TS Reed Set
 • 1991 Kawasaki 650 SX Reed Set
 • 1991 Kawasaki Jetmate Reed Set
 • 1991 Kawasaki TS Reed Set
 • 1992 Kawasaki 650 SX Reed Set
 • 1992 Kawasaki Jetmate Reed Set
 • 1992 Kawasaki SC Reed Set
 • 1992 Kawasaki TS Reed Set
 • 1993 Kawasaki 650 SX Reed Set
 • 1993 Kawasaki SC Reed Set
 • 1993 Kawasaki TS Reed Set
 • 1994 Kawasaki SC Reed Set
 • 1994 Kawasaki TS Reed Set
 • 1995 Kawasaki SC Reed Set
 • 1995 Kawasaki TS Reed Set
 • 1996 Kawasaki TS Reed Set

Additional information

Weight 1.00 lbs